Психологічна служба коледжу

  

  Сучасний стан розвитку суспільства обумовлюється зростанням темпів життя, збільшенням об’єму інформації, кризовими явищами в природі, суспільстві та сім’ї, показує гостру необхідність психологічної допомоги людині на всіх етапах її розвитку. 

  Психологічна служба КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової»  – це структурний підрозділ, який у своїй діяльності забезпечує психологічний  і соціальний  супровід навчально-виховного процесу в КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової».

 

Діяльність служби забезпечують:

      Кудь Юлія Віталіївна – практичний психолог;

      Соболь Інна Євгеніївна – соціальний педагог.

     Основною метою діяльності психологічної служби коледжу є підвищення ефективності педагогічного процесу, розвиток і формування зрілої професійно орієнтованої особистості, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу.

Робота психологічної служби коледжу спрямована на вирішення конкретних проблем, з якими звертаються студенти, їхні батьки, викладачі та співробітники коледжу.

           Основними напрямками психологічної служби в коледжі є: 

 • психопрофілактична робота серед студентів та викладачів;
 • психодіагностична робота;
 • психокорекційна робота із застосуванням методів психокорекції та загальної психотерапії;
 • консультативна робота з батьками, студентами, викладачами;
 • просвітницька робота з роз’ясненням актуальних проблем та методів психології.

        Також психологічна служба коледжу працює над підвищенням психологічної культури викладачів та студентів, забезпечуючи належний рівень їхньої психологічної компетенції, сприяє психологічній підтримці навчально-виховного процесу та допомагає у розв’язанні різноманітних особистісних та професійних проблем, які мають психологічне підґрунтя. 

Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу реалізується за допомогою таких форм:

 • полегшення процесу адаптації студентів до умов навчання в коледжі (розроблено програму «Адаптація студентів нового набору до нових умов навчання в коледжі», основним завданням якої є допомога першокурснику в оволодінні новими прийомами навчальної та навчально-професійної діяльності, адаптації до нового колективу);
 • професійна адаптація, кінцевою метою якої є професійна ідентифікація майбутніх фахівців (програма «Я – спеціаліст», яка працює на старших курсах і включає в себе тренінги, рольові ігри, бесіди, спрямовані на впровадження у випускників усвідомлення значущості обраної професії та власної реалізації);
 • засвоєння основних професійних ролей, форм спілкування, необхідних для успішного спілкування в колективі протягом часу навчання;
 • психологічна допомога викладачам у їхньому професійному самовдосконаленні. Передусім це стосується налагодження ефективних контактів зі студентами, знаходження оптимальних способів педагогічного впливу, вироблення доброзичливого ділового стилю спілкування, дотримання педагогічного такту, допомоги у розв’язанні конфліктів;
 • психологічна та методична допомога викладачам у виборі форм та методів навчання, які б дозволяли підвищувати якість занять і враховували особливості пізнавальної (рівень розвитку та сформованості процесів пам’яті, уваги, мислення, процесів сприймання нового матеріалу) та емоційно-вольової (тривожність, напруга, контроль за вольовою діяльністю) сфер особистості;
 • допомога студентам і викладачам у навчальних ситуаціях, що викликають значну емоційну напругу (іспити, заліки, організація взаємодії під час  сесії, практики);
 • індивідуальні та групові консультації з батьками студентів, спрямовані на рішення особистих проблем, непорозумінь в родині, у взаєминах «батьки-діти», «діти-дорослі». 

         Наступною формою роботи служби є психологічна просвіта викладачів та студентів, яка підвищує їхню психологічну компетентність і є важливою складовою психологічної культури особистості. 

    Функція психологічної допомоги викладачам та студентам реалізується через індивідуальні консультації, бесіди, групові тренінги, психодіагностику, інші форми психотерапевтичної роботи. 

    На сучасному етапі виникла ще одна проблема, яка хвилює суспільство, – це робота із суїцидальними нахилами в молоді та підлітків (з метою психопрофілактики суїцидальних намірів у молоді і попередження випадків самогубств) та робота з особами, що постраждали у ситуації соціально-політичної кризи в країні та стали свідками насильства (терору) (з метою подолання стресу та запобігання віддалених ефектів та наслідків посттравматичних симптомів).

    Психологічна служба надає психологічну та соціально-педагогічну допомогу постраждалим, внутрішньо переміщеним особам з зони АТО та Криму.

   Також пропагується здоровий спосіб життя, до цієї роботи залучаються старшокурсники, спеціалісти-медики. 

     Працівники психологічної служби в своїй діяльності керуються Етичним кодексом психолога, дотримуються педагогічної етики, поважають гідність особистості. Вони будують свою діяльність на основі доброзичливості та довіри у співробітництві з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

      Принципом роботи служби є конфіденційність, працівники зберігають професійну таємницю, не поширюють відомостей, отриманих в процесі психологічної діагностики та корекційної роботи.

       Зі своїми питаннями ви можете звернутися до працівників психологічної служби в будь-який час очно або надіславши питання на електронну адресу  психологічної служби коледжу:

e-mail psy@medcollege.com.ua

Ми завжди раді прийти Вам на допомогу!