29 жовтня 2019 року в лекційній аудиторії нашого коледжу відбулось показове теоретичне заняття з навчальної дисципліни: «Акушерство» на тему: «Невиношування вагітності. Профілактика абортів». Методична мета даного заняття полягала в застосуванні різних методів інтерактивного навчання при викладанні клінічних дисциплін.

Заняття проводила кандидат медичних наук, викладач вищої категорії Наталія Миколаївна Луценко у групі А-27. Спеціалізація: Акушерка. Спеціальність: 223 Медсестринство.

Під час заняття були застосовані такі інтерактивні методи: фасилітація, вправи-криголоми, експрес-опитування, елементи відеоскрайбінгу, аплікаційний скрайбінг, кейс-метод із застосуванням проблемного навчання, робота в малих групах, робота з інформаційним буклетом (заповнення структурно-логічних схем), групова дискусія «Коло ідей».

Застосування інтерактивних методів навчання дозволяє підвищити не тільки інтерес студентів до майбутньої спеціальності, але і успішність із дисципліни.